شرکت کشتیرانی آریا
   

 

 

 سهامداران محترم

 با توجه به نوسان قیمت سهام این شرکت، شرکت طی اقدامات انجام شده تلاش می­ نماید تا امکانات لازم جهت فعال سازی مجدد را فراهم آورد ولی تاکنون وضعیت شرکت کما فی­ السابق می ­باشد. ضمنا کلیه اطلاعات مورد نیاز سهامداران در سایت کدال و سایت این شرکت به آدرس www.aryashippinglines.com موجود می­ باشد. در راستای ماده ۱۳ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان چنانچه تغییراتی در وضعیت این شرکت ایجاد گردد مراتب در اسرع وقت به اطلاع خواهد رسید.

 شرکت کشتیرانی آریا